Լեզու | زبان

Search

Կապ մեզ հետ

خیابان استاد نجات الهی، شماره 295
تهران 1598873311

No.295, Ostad Nejatollahi Ave.,
Tehran - IRAN

Tel: (+98-21) 88901634, 88901635,
88901636, 88897980, 88897981

Fax: (+98-21) 88892617

info@tehranprelacy.com


Թ. Հ. Թեմի Յարաբերական Մարմնի հետ կապւելու համար՝
pr@tehranprelacy.comՔՐԻՍՏՈՍԻ ՀՐԱՇԱՓԱՌ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ԶՕՐՈՒԹԻՒՆԸ

Քրիստոսի եկեղեցու զանգակները, կրկին անգամ, յաղթական ու կենսապարգեւ ղօղանջներով աշխարհին աւետում են Քրիստոսի հրաշափառ յարութիւնը։ Մի անգամ եւս մեր գիտակցութեան մէջ վերակենդանացնում են յարութեան խորհուրդը, որը առանցքն ու ողնասիւնն է քրիստոնէական մեր կրօնին։
Այո՛, գարնանային այս օրերին, քրիստոնեայ ողջ աշխարհը, նման աստւածաստեղծ բնութեան, ինքնավերանորոգութեամբ կերպարանափոխում է մարդ արարածը, աշխարհը, որ մահւան վրայ տարած յաղթանակով նոր կեանք է շնորհում եւ այդ օրհնասփիւռ յաղթանակով լուսաւորում եւ բուրումնաւէտում է աշխարհն ամբողջ։

Հազարաւոր տարիների խորքից եկող «Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց, մահւամբ զմահ կոխեաց եւ յարութեամբ իւրով մեզ զկեանս պարգեւեց» Աւետիսը մարդկութեան տրւած մեծագոյն բարի եւ ուրախ լուրն է, լի կեանքով, լոյսով ու սիրով։

Քրիստոսի հրաշափառ յարութեան հաւատքը պատւանդանն է քրիստոնէական վարդապետութեան։ Պօղոս Առաքեալ կորնթացիներին գրած իր առաջին նամակում, գեղեցիկ եւ խորիմաստ կերպով բացատրում է Քրիստոսի յարութեան գաղափարի էութիւնը իբրեւ վաւերական իրադարձութիւն, որի իրականացումով հաստատւեց նաեւ վաւերականութիւնն ու ճշմարտացիութիւնը իր խօսքերի, քարոզութիւնների եւ կատարած հրաշքների։

Քրիստոսի հրաշափառ յարութիւնը քրիստոնեայ մարդուն շնորհեց յաւիտենական կեանք եւ երաշխիք՝ յաւիտենական ճշմարտութեան յաղթանակի չարի ու կեղծիքի վրայ։

Քրիստոս իր եռամեայ առաքելութեան ընթացքին բազմիցս խօսեց կեանք եւ մահ կոչւած իրականութեանց մասին, շեշտելով յարութեան հաւատքի վրայ զսպանակւած կեանքի յաղթանակը մահւան վրայ։

«Ես եմ յարութիւնը եւ կեանքը։ Ով հաւատում է ինձ թէպէտ եւ մեռնի կ՛ապրի» (Յհ. 11։25)։ Հաւատքը յարութեան երաշխիքն է յաւիտենական կեանքի։ Քրիստոս յարութիւն տւեց այրի կնոջ (Ղկ. 7։13-15)։ Յայրոս ժողովրդապետի աղջկան յարութիւնը (Մտ. 9։23-25, Ղկ. 8։40-56, Մր. 5։21-43) երեք աւետարանիչների կողմից պատմւած՝ Յիսուսի աստւածային էութեան յայտարար բացայայտ եւ անժխտելի նշաններից է։

Աստւածորդին իր երկրաւոր առաքելութեան ընթացքին բազմաթիւ հրաշքներ կատարեց։ Կոյրերի աչքերին լոյս տւեց, կաղերին քալելու կարողութիւն շնորհեց, անդամալոյծներին, հիւանդներին, բորոտներին բժշկութիւն պարգեւեց, մի խօսքով հաւատքով իրեն մօտեցողներին կեանքը բարիքներով եւ շնորհքով պայծառակերպեց, աւելին բոլորին առաջնորդեց առ Աստւած։

Քրիստոսի հրաշափառ յարութիւնը կանխող դէպքերը չորս աւետարանիչների իսկ վկայութեամբ, ատելութեամբ, հալածանքով, չարչարանքով, նախանձով լեցուն անբաղձալի իրադարձութիւններ եղան. եւ միամիտ եբրայեցիք Քրիստոսին ձերբակալելով, դատելով, մահւան դատապարտելով եւ ապա թաղելով, մի պահ, միամտօրէն կարծեցին թէ ի վերջոյ ազատւեցին ՛՛խռովարար՛՛ նազովրեցի վարդապետից։ Նրանք մոռացել էին որ, Քրիստոս արդէն գուշակեր էր իր չարչարալից մահն ու ապա հրաշափառ յարութիւնը։

Կիրակի առաւօտեան կանուխ ժամերին գերեզման փութացող իւղաբեր կանայք գերեզմանը թափուր գտան։ Քրիստոս յարութիւն էր առել։ Գիշերւայ խաւարը փարատւեր էր, յարութեան լոյսը պայծառափայլեր էր երկինքն ու կեանքը վախկոտ առաքեալներին։ Բարին յաղթանակեր էր, չարը խափանւեր ու նոր կեանքի հեռանկարը մթնոլորտում էր։ Առաքեալները յարութեան հաւատքով ամրապինդ աշխարհով մէկ տարածեցին Աստծու կենդանի խօսքը, առանց կանգ առնելու որեւէ մէկ դժւարութեան առաջ։

Մեր ժողովուրդի եւ եկեղեցու երկհազարամեայ կեանքը գեղեցկագոյն վկան է յարութեան կենսապարգեւ խորհրդի։ Մենք էլ ազգովին անցանք հուրի եւ սուրի, այլեւ մահւան ձորի միջից եւ սակայն չմեռանք, մնացինք կենդանի շնորհիւ, մեր յարաճուն ու կենդանի հաւատքի ու վստահաբար շարունակելու ենք մեր կեանքի գոյապայքարը միշտ յարութեան տեսլականով, որովհետեւ հաւատում ենք որ.-
1- Քրիստոս իր կենսապարգեւ յարութեամբ երկնքի ճանապարհը բացեց մեր առաջ։ Համատեսական երեք աւետարանները Քրիստոսի մահը նկարագրելիս գրում են.«Իսկ Յիսուսը դարձեալ բարձրաձայն աղաղակեց եւ հոգին աւանդեց։ Եւ ահա Տաճարի վարագոյրը պատռւեց եւ վերից վար երկու մասի բաժանւեց» (Մտ. 27։50-52, Մր. 15։16-20, Ղկ. 23։11)։
Համատեսական Աւետարանները կարեւորութեամբ շեշտում են այս իրողութիւնը։ Տաճարի մէջ Սրբութիւն Սրբոցը վարագոյրով ծածկւած պաշտպանւած էր եւ տարին միայն մի անգամ, մեծ տօնին, քահանայապետին թոյլատրւած էր ներս մտնել, որովհետեւ այնտեղ էր Աստւած եւ այնտեղից էր ճանապարհը առ Աստւած։ Քրիստոս եկաւ այդ վարագոյր-արգելքը վերցնելու, ահա իր մահւան ժամանակ պատռւում է այդ վարագոյրը, վերանում է արգելքն. Քրիստոս բազմիցս իր քարոզութեանց ընթացքին, ասել էր.«Ով ինձ տեսաւ, տեսաւ Հօրը»(Յհ. 14։9)։ Վարագոյրի պատռւելը խորհրդանշում է Աստւած-մարդ հանդիպման արգելքին վերացումն ու Աստծոյ, տեսութեան արժանանալը, այլ խօսքով յարութեան կենսապարգեւ լոյսի տարածումը, որով պիտի յայտնաբերւէր աստւածային ճշմարտութիւնը իր լիութեան մէջ։
2- Քրիստոսի հրաշափառ յարութիւնը հաստատումն է գերագոյն բարու յաղթանակին չարի ու չարիքի, այլեւ մահւան վրայ։ Մահը չարիք էր համարւում, մարդկութիւնը տիրապետւած էր մահւան երկիւղով եւ ահա լսւում է Քրիստոսի սփոփարար ձայնը, որ ասում է. «Ես եմ Յարութիւնը եւ կեանքը, ով հաւատում է ինձ, թէպէտ եւ մեռնի, կապրի» (Յհ. 11։25)։ Այո «Քրիստոս յարութիւն առաւ մեռելներից, մահով մահը նւաճեց եւ իր յարութեամբ մեզ նոր կեանք շնորհեց»։ Խաչի խորհուրդով օծուն կեանքը շատ աւելի ուժեղ է քան մահը ինք։
3- Քրիստոսի հրաշափառ յարութեամբ հաստատւում է սիրոյ գերազանցութիւնը ատելութեան վրայ. «Քանի որ Աստւած այնքան սիրեց աշխարհը, որ մինչեւ իսկ իր միածին որդուն տւեց, որպէսզի նա ով հաւատում է նրան, չկորչի, այլ յաւիտենական կեանք ունենայ» (Յհ. 3։16)։
Յիսուս քառաթեւ փայտի վրայ խաչաձեւ թեւերը բազկատարած աղօթեց նրան խաչողների համար. «Հա՛յր, ներիր նրանց, որովհետեւ չգիտեն թէ ինչ են անում» (Ղկ. 23-3)։
Երկնքից երկիր էջքը Աստւածորդուն աստւածային սիրոյ արդիւնք էր, եւ հիմա երկրաւոր իր կեանքի վերջին վայրկեանները եւս կ՛իմաստաւորէր աղօթքով իր խաչողների համար։

Սէրը Երկնքի Արքայութեան բանալի է, ասում է Յովհաննէս Պլուզ վարդապետը. Քրիստոսի հրաշափառ յարութեան լոյսով խաւարն անգիտութեան փարատւեց եւ աստւածային լոյսը ճառագայթեց ամէն տեղ. մեր ժողովուրդը իր դարաւոր պատմութեան ընթացքին հետամուտ էր եւ է ճշմարտութեան, քանի որ ճշմարտութիւնը լուսաւորում է մարդու կեանքը եւ այն առաջնորդում է յաղթանակի։

Մէկ շաբաթից ոգեկոչելու ենք յիշատակը Հայոց Ցեղասպանութեան զոհ գնացած մեր միլիոնաւոր նահատակների։ Արդարեւ այսօր մեր հայրենիքն ու ժողովուրդը ապրում են մեր պատմութեան ամենաողբերգական ու անորոշ մի ժամանակահատւածում։ Փրկչի հրաշափառ յարութիւնը ոսկի առիթ է վերատեսութեան ենթարկելու մեր կեանքը, վերանորոգելու մենք մեզ մտածումներով եւ նոր մտածելակերպով, այլեւ հաւատարմութեան ուխտով մեր հայրենիքի, ամբողջական հայրենիքի, մեր լեզւի ու հաւատքի, որպէս մեր գոյութեան երկու հիմնախարիսխները եւ նրանցով ամրացած շարունակենք մեր կեանքի գոյապայքարը յանուն մեր ամբողջական հայրենիքի, ժողովուրդի։

Այս խոհերով շնորհաւորում եմ մեր ժողովրդի բոլոր զաւակներին ի Հայաստան, յԱրցախ եւ ի սփիւռ աշխարհ։ Շնորհաւորում եմ իրանահայ գաղութի մեր սիրելի զաւակների, թեմակալ առաջնորդների ու Ազգային իշխանութիւնների. աղօթում եմ, որ մենք էլ կարողանանք մեզանից հեռու վանել ատելութիւնն ու չարութիւնը, նախանձն ու այլամերժութիւնը եւ զինւենք սիրոյ, նւիրումի, եղբայրասիրութեան ու հայրենասիրութեան այլեւ ճշմարիտ ընկերասիրութեան զգացումներով ի փառս Աստուծոյ եւ ի պայծառութիւն մեր եկեղեցու։

Քրիսոս յարեաւ ի մեռելոց,
Օրհնեալ է յարութիւնը Քրիստոսի,
Ձեզ եւ մեզ մեծ Աւետիս, Ամէն։

ՍԵՊՈՒՀ ԱՐՔ. ՍԱՐԳՍԵԱՆ
ԱՌԱՋՆՈՐԴ ԹԵՀՐԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ
Ս. Զատիկ 2022
Թեհրան

Հայկական անձնանուններ

Հայ ազգի արժանիքներին լաւածանօթ և նրա արժէքներով հպարտ հայ ծնողի համար մեծ նշանակութիւն ունի իր գալիք սերնդի հայապահպանման գործընթացը, մասնաւորաբար սփիւռքեան պայմաններում:
Ուստի, այս ուղղութեամբ նորամանկան սպասող ընտանիքներին օժանդակելու նպատակով է, որ օգտւելով հայկական եւ եւրոպական տարբեր աղբիւրներից, Թեհրանի Ազգային Առաջնորդարանի կայքէջի վրայ է տեղադրւում Հայկական անձնանունների ցանկը:

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐ