انتخاب زبانبيانيه

بار ديگر دست استکبار و تروريسم ها از آستين گروهی از خدا بی خبر ، خود باختـه و خون ريـز بيرون آمد و وحدت و همدلی ملت بزرگ ايران را هدف گرفت. غافل از اينکه يکپارچگی تاريخی مردم شريف ايران - از هر دين و قوم - تابع نوسانات فکری و سياسی روز نـيست بلکه ريشه در عـمق تمدنی و فرهنـگی ايـن ملت کهن دارد.

جامعه ارامنه تهران و شمال و شورای خليفه گری و تمامی نهاد های وابسته بدينوسيله ترور ددمـنشـانه جمعی از سربازان، پاسداران و مردم گرانقدر وطن را به شـدت محکوم کرده و تأکـيد می نمايـد که استـواری ايران و ايرانی هرگز خدشه ای بخود نخواهد ديد؛ چرا که اراده و ايمان اين مـردم برخاسته از ايثار و وفـاداری است که دل در گرو الطاف لايزال خداوند عدالت محور و فيض بی کران آن دارد.

شورای خليفه گری ارامنه با عـرض تسـليت به خانـواده های تمامی شهيـدان و آرزوی سـلامت عاجل مجروحان از خداوند حق گستر تسلا و صلح را مسئلت می نمايد.

شورای خليفه گری ارامنه تهران

 

Search

تماس با ما

خیابان استاد نجات الهی، شماره 295
تهران 1598873311

No.295, Ostad Nejatollahi Ave.,
Tehran - IRAN

Tel: (+98-21) 88901634, 88901635,
88901636, 88897980, 88897981

Fax: (+98-21) 88892617

info@tehranprelacy.com


روابط عمومی شورای خلیفه گری:
pr@tehranprelacy.com