Թ.Հ.Թ. Հայերէնագիտական Երեկոյեան դասընթացների վկայականների բաշխման հանդիսութիւն - Photo