شرکت نماینده خلیفه گری ارامنه تهران در نشست "روزه در ادیان"

پنجشنبه مورخ 10 اردیبهشت 1400، در مرکز گروه پژوهشی "پویا فکر"، با حضور نمایندگان ادیان زرتشت، یهود، مسیحیت و اسلام نشستی علمی با موضوع "روزه در ادیان" برگزار گردید. در این نشست رهبر دینی زرتشتیان، دکتر اردشیر خورشیدیان، دین پژوه دین یهود آقای آرش آبایی، مشاور مذهبی روابط عمومی خلیفه گری ارامنه تهران و شمال کشیش گریگوریس نرسسیان و رئیس گروه پژوهشی "پویا فکر" آقای دکتر یحیی صباغچی حضور داشتند.


کشیش گریگوریس نرسسیانس، روزه را به عنوان اولین فریضه الهی داده شده در بهشت عدن دانسته و افزود، روزه انسان را مقید به نوع دوستی و رحمت می کند. ایشان در ادامه سخنانشان هدف روزه را تقلیل و کنترل نیروهای جسمانی و نفسانی دانسته و گفتند، انسان بوسیله روزه و دعا با تضعیف امیالش روح خود را تزکیه و به خالقش نزدیکتر می شود. در پایان ایشان به انواع روزه در کلیسای ارتدکس رسولی ارمنی پرداختند.


روابط عمومی شورای خلیفه گری ارامنه تهران و شمال