ՈՂՋՈՅՆ 90-ԱՄԵԱՅ ԱԼԻՔԻՆ. ԹՀԹ Թեմական Խորհրդի ուղերձը «ԱԼԻՔ» օրաթերթի 90-ամեակի առիթով

Հայ մամուլն իր ծագման օրից ի վեր դարձաւ ոչ միայն անբաժան մասնիկը հայ ժողովրդի, այլեւ դարձաւ նրա ֆիզիքական, հոգեկան ու բարոյական գոյութեան խթանիչ ներուժը, իսկ հայրենի հողից դուրս արմատացած եւ ծիլ առած մամուլն եղաւ նաեւ աշխարհասփիւռ հայ ժողովրդի հայապահպանման պատւանդանը եւ հայակերտման դարբնոցը՝ հայ լեզւի պահպանումով եւ մեր մշակութային, հոգեւոր, բարոյական եւ ազգային աւանդոյթների ու արժէքների տարածումով ու պաշտպանութեամբ եւ ամենանւիրականն ու ամենաէականը՝ մեր ժողովրդի պահանջատիրութեան ու մեր անժխտելի եւ անքակտելի իրաւունքների ձեռքբերման ի խնդիր առաջ տարւող աշխատանքով եւ ազգային գերագոյն իդէալների ու իղձերի սերունդէ սերունդ փոխանցումով:

Արդարեւ «ԱԼԻՔ» օրաթերթը, երկար տարիներ բոլոր խոչընդոտների առջեւ կատարած խիզախութեամբ, բաղկացուցիչ մէկ մասն է եղել իրանական մամուլի։ Այն՝ Սփիւռքահայ համայնքի կեանքի մէջ 90 տարի անընդմէջ, հաւատարիմ մնալով իր ուրոյն եւ բացառիկ առաքելութեան, բոլոր լայնիմաստ ու խորաթափանց երանգներով աշխատել է, որպէս հայկականութեան եւ հայութեան պաշտպանութեան եւ նրա գոյութիւնը պահպանող գլխաւոր լծակ եւ հայոց լեզւի, պատմութեան եւ մշակոյթի լուսաւոր անշէջ ջահը վառ պահող գրաւական։

Թեհրանի Հայոց Թեմի Թեմական Խորհրդի անունից շնորհաւորում ենք «ԱԼԻՔ» օրաթերթի 90-ամեայ երթի եւ գործունէութեան առիթով եւ մաղթում նորանոր նւաճումներ՝ խորապէս համոզւած լինելով, որ Oրաթերթը դեռեւս երկար տարիներ նոյն եռանդով շարունակելու է իր առաքելութիւնն ի նպաստ գերագոյն իդէալների:

Թ.Հ.Թ. ԹԵՄԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2021