Ճանաչենք Այս Շաբթւայ Սուրբերին

Ա Տարի - Թիւ 26 - 23 Յունիս 2019

ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ ՄԱՏԹԷՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՑ (12.1-8)

Մի շաբաթ օր Յիսուսն անցնում էր ցորենի արտերի միջով. նրա աշակերտները քաղցած էին եւ սկսեցին հասկ քաղել եւ ուտել: Փարիսեցիները երբ այս տեսան, Յիսուսին ասացին.
- Տե՛ս, ի՛նչ են անում քո աշակերտները. մի բան, որ մեր Օրէնքն արգելում է շաբաթ օրով անել:

Յիսուսը պատասխանեց.
- Չէ՞ք կարդացել, թէ ինչ արեց Դաւիթը, երբ քաղց զգացին ինքը եւ նրանք, ովքեր իր հետ էին: Աստծու տուն չմտա՞ւ եւ չկերա՞ւ առաջաւորութեան հացերը, մի բան, որ Օրէնքի համաձայն թոյլատրւած չէր ո՛չ իրեն եւ ո՛չ էլ իր հետ եղողներին, այլ միայն քահանաներին: Կամ չէ՞ք կարդացել Օրէնքում, որ շաբաթ օրերը տաճարում քահանաները սրբապղծում են շաբաթը, սակայն դա մեղք չի համարւում նրանց: Ահա ասում եմ ձեզ, որ տաճարից աւելի մեծ մէկը կայ այստեղ: Եթէ իսկապէս հասկանայիք, թէ ի՛նչ է նշանակում Աստծու այս խօսքը. ՙՈղորմութիւն եմ ուզում եւ ո՛չ զոհ՚, ապա չէիք դատապարտի անմեղներին, որովհետեւ Մարդու Որդին տէրն է շաբաթ օրւայ:

ԲԵԹՂԵՀԷՄԻ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԻ ԿՈՏՈՐԱԾԸ

Երբ երեք մոգերը արեւելեան աստղի առաջնորդութեամբ Երուսաղէմ գնացին, մեծն Հերովդէսի ապարանքը մտնելով հարցնում էին․ՙՈ՞ւր է հրեաների նորածին թագաւորը՚:
Այն ժամանակ ամբողջ քաղաքը Հերովդէս Թագաւորով հանդերձ խռովւեց: Արքան կանչելով աւագ քահանաներին ու օրէնքի ուսուցիչներին՝ Սուրբ Գրքերը բանալով ճշտեց Մեսիայի Ծննդեան վայրը ու մոգերին պարտականութիւն տւեց Նրան գտնելուն պէս, յաղորդեն իրեն: Մոգերը կրկինաստղի առաջնորդութեամբ գտան մանուկ Յիուսի գտնւելու վայրը` երկրպագելով նրան մատուցեցին իրենց ընծաները. ապա Աստծու հրեշտակից հրաման ստանալով` ուրիշ ճամբով իրենց երկիրը վերադարձան:

Հերովդէսը մոգերից խաբւած լինելով հրամայեց կոտորել Բեթղեհէմի երկու տարեկանից փոքր արու մանուկներին:

Ասես սա կրկնելի մի ձեռագիր էր: Նման օրինակ դէպքի մենք հանդիպում ենք հրեաների ազատարար Մովոէսի ծննդեան ժամանակներում: Փարաւոնը հրամայել էր վերացնել հրեաների արու զաւակներին: Նման օրինակ վայրագութիւն տեղի ունեցաւ նաեւ Աստծու պատւիրանին հնազանդ` հայ ազգի հետ:

Այո` ամօթապարտ Փարաւոնի եւ թշւառական Հերովդէսի ու անօրէն թուրքի յետին, չար բելիար` սատանան էր կանգնած:
Ասւում է․ՙՄատաղահասակ մանուկները իրենց անձը Տիրոջ ընծայեցին` եւ զինւորի համար աւելի արժանի ու պանծալի պսակ ի՞նչն է կարող լինել,եթէ ոչ իր հաւատքի զօրագլուխի համար քաջայաղթ մահով պսակւելը՚:

Չարն ու նրա գործակից բռնակալները չգիտակցեցին որ հալածւող Փոքրիկ արքան նոյն ինքն Կեանքն է եւ աշխարհի Փրկիչը, եւ կարող է իր նախատեսած ժամանակին, իր անձը մատնելով բոլորի տեղ, Իր համար զոհւածներին կենդանացնել:

ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ`

- Ըստ մեր Յայսմաւուրքների, կոտորւած մանուկների թիւն էր 1462 հոգի, ընդհանրապէս Բեթղեհէմի սահմանակից ութսունեւչորս գիւղերից:

- Ըստ յոյների եւ եթովպացիների` այս թիւը շատ աւելի բարձր է, եւ ոմանք հասցնում են մինչեւ 14.000-ի:

- Երբ Հռոմի Օգոստոս Կայսրը լսեց, թէ՝ հրեաների Հերովդէս թագաւորը հրամայած է սպանել երկու տարեկանից վար բոլոր մանուկներին, եւ նրանց հետ սպանւած է նաեւ իր որդին, ասաց. ՙԼաւ է Հերովդէսի խոզը լինել, քան` որդին: Որովհետեւ նա, որ խոզ չէր սպանում եւ չէր ուտում, Բեթղեհէմի մանուկների կոտորածի օրն իսկ սպանել տւեց իր Անտիպատրոս անդրանիկ որդուն՚:

- Յովսէփոս պատմիչ հետեւեալ ձեւով ներկայացնում է Հերովդէսի չարաչար օրհասը. ՙՀերովդէսի հիւանդութիւնը տակաւ ծանրանում էր, եւ իր գործած անօրէնութիւնների հատուցումը պահանջւում էր Աստծու կողմից: Տապախառն տենչը տոչորում էր նրան, ներքնապէս մաշեցնում էր նրան: Չէր կարողանում ուտել: Աղիքի շուրջը կազմւել էր չարակեղ վէրք եւ չարաչար տանջում էր Նրան: Ոտքերը այրւում էին, կուրծքը՝ քերթւում եւ որդնոտում: Շնչահեղձ էր լինում, եւ իր ժահի հոտից սաստիկ տառապում էին ե՛ւ ինք ե՛ւ իր շուրջինները...:

Բժիշկների թելադրութեամբ ջերմուկի մէջ մարմինը ձէթով լւա-ցին: Եւ երբ ձէթով լեցուն ամանի մէջ մտաւ, թուլցաւ եւ աչքերը դարձան...՚: Սրտմտութեամբ ու բարկութեամբ լցւել էր, եւ ա-սում էր. ՙԳիտեմ որ երբ ես մեռնեմ, հրեաները մեծ տօնախմբութիւն պիտի կատարեն: Բայց իմ վրաս սուգ բռնել պիտի տամ նրանց՝լացու կոծ անելով՚: Հերովդէս ուզում էր, որ այն բոլոր մարդիկը` որոնք բանտ են դրւել, երբ ինքը մեռնի, նրանց կոտորեն. եւ այս կերպով ամբողջ Հրէաստանը եւ բոլոր տները ակամայ պիտի լային£ Սակայն նրա ցաւերը սաստկանում էին: Ուզում է անձնասպան լինել, բայց առանց կարողանալու, չարաչար ցաւերով մեռնում է:

ՍՐԲՈՒՀԻ ՆՈՒՆԷ ԵՒ ՍՐԲՈՒՀԻ ՄԱՆԷ ԿՈՅՍԵՐԸ

Սրբուհի Նունէ եւ Սրբուհի Մանէ կոյսերը պատկանում էին Հռիփսիմեանց կոյսերի խմբին, որոնք Դիոկղետիանոս Կայսեր հալածանքների ժամանակ թողնելով հռոմը Հայաստան էին եկել:

Սակայն Տիրոջ նախախնամութեամբ նրանք այլ կերպով պիտի փառաւորէին Աստծու անունը: Այժմ համառօտկերպով կանդրադառնանք սրբուհիների կեանքին:

ՍՐԲՈՒՀԻ ՄԱՆԷ ԿՈՅՍ.-

Սուրբ Մանէն հեռանալով Հռիփսիմեանց կոյսերի խմբից, առանձնանում է Եկեղեաց գաւառի Սեպուհ լեռը, այնտեղ մի քարայրում, աղօթքով ու ծոմապահութեամբ ճգնաւորի կեանք է վարում: Հետագայում այդ քարայրը կոչւում է` Մանէի այր:

Եկեղեցու աւանդութիւնը պատմում է, որ սրբուհու վերջին օրերին Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչը եւս` թողնելով կաթողիկոսական հանգամանքը, յարում է ճգնողական կեանքի, ու ցանկանում է առանձնանալ նոյն այրում, բայց դեռ մուտք չգործած լսում է սրբուհու ձայնը, որ պատւիրում է երեք օրից վերադառնալ ու նրա դին ամփոփել նոյն քարայրում: Սա Տեղի է ունենում 323 թւին:

Սրբուհի ՆՈՒՆԷ ԿՈՅՍ.-

Իսկ Նունէ կոյսը (վրացական աղբիւրներում` Նինօ), հայոց Տրդատ թագաւորի հալածանքներից ազատւելով, մեկնում է Վրաստան, Մծխիթայ մայրաքաղաքը, ուր շարունակում է ապրել սրբակենցաղ աղօթական կեանքով, քարոզում եւ ողջ ժողովրդին դարձի բերում: Գործած հրաշքների եւ բարեգործութիւնների լուրը արքունիք հասնելով, կոյսին տանում են արքունիք, ուր բժշկում է հիւանդ թագահուն եւ քարոզում է Տիրոջ Աւետարանը: Վրաց Միհրան թագաւորը Աստծու զօրութիւնը տեսնելով դարձի է գալիս:

Սրբուհին Աւետարանը քարոզւում է նաեւ երկրի մեծամեծներին: Այս ամէնի արդիւնքում Նունէի խորհրդով պատւիրակութիւն է առաքւում Ս. Գրիգոր Լուսաւորչին եւ Տրդատ թագաւորին` խնդրելով, որ հոգեւորականներ ուղարկեն Վրաստան քրիստոնէական հաւատքի տարածման համար: Այսպիսով սուրբ Նունէն դառնում է Վրաստանի առաքելուհին: Իսկ առաջին վրաց հայրապետը լինում է Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորչի թոռը՝ Գրիգորիոս Սուրբ Հայրապետը:

Պատրաստեց` Տէր Գրիգորիս Քահանայ Ներսիսեանը