فراخوان جهت هوشیاری و آگاهی

در جهان کنونی هر ملتی دارای ارزش ها و باورهای مذهبی ویژه برای خود است. یکی از لازمه های همزیستی مسالمت آمیز بر پایه صلح، داشتن احترام و دوستی متقابل به یکدیگر است. کتاب مقدس به ما یادآوری می نماید که همه ما فرزندان خداوند هستیم و به صورت مشترک از نعمات خداوند بهره مندیم.

هیچ شخصی نمی باید ویژگی ها و امتیازات دین خود را در نفی و توهین به دیگر ادیان جستجو و بنا نماید. بلکه بالعکس با مدنظر قرار دادن باور عشق و احترام متقابل با یکدیگر برخورد نمایند. 

هر کدام از ادیان مقدسات و همچنین چهره های دینی شاخص و ایثارگر مخصوص به خود را دارند که بی شک از احترام ویژه ای نزد پیروان آن دین برخوردارند. پسندیده نخواهد بود اگر مقدسات، چهره های شاخص و یا شهدای یک دین به گونه ای جلوه داده شوند که نزد پیروان دیگر ادیان ایجاد حساسیت نمایند. 

در میهن عزیز ما ایران و در اعتقادات مذهبی هموطنان شیعه، ماه محرم و ایام شهادت امام حسین از جایگاه و احترام ویژه ای برخوردار است. انتظار و توقع ما این است که برادران ایرانی ما ضمن توجه و تمرکز اعتقادات و احساسات مذهبی خود بر روی ارزشهای روحانی و مذهبی خویش از جریحه دار نمودن احساسات هموطنان مسیحی پرهیز نمایند و همزمان هموطنان مسیحی خود را نیز به هوشیاری و بروز رفتارهای متعادل نسبت به احساسات دینی هموطنان مسلمان خود فرا می خوانیم. 

از هموطنان ارمنی خود می خواهیم تا ضمن وفاداری متعهدانه به ارزش ها و باورهای روحانی و مذهبی خود در گفتگو با خبرگزاری ها و رسانه های دیداری و شنیداری از اظهار نظر در خصوص مطالبی که از محتوی و ماهیت آن آگاهی کامل ندارند، پرهیز نمایند.

 دعاگو
اسقف اعظم سیبوه سركیسیان
خلیفه ارامنه تهران