Search

انتخاب زبان"اولین رویداد بین المللی مهرآب با موضوع "نقش آب در ادیان الهی

در هفتۀ صرفه‌جویی آب و در هفتمین روز از اولین رویداد مهرآب با موضوع "نقش آب در ادیان الهی" که به همت کارگروه آب، محیط زیست و انرژی انجمن روابط عمومی ایران روز سه شنبه هفتم تیرماه 1401 برگزار شد خاخام یونس حمامی لاله‌زار از انجمن کلیمیان تهران، بابک سلامتی مدیر مسئول و سردبیر هفته‌نامه‌ی امرداد، کشیش گریگوریس نرسیسیانس مشاور مذهبی روابط عمومی خلیفه‌گری ارامنه تهران و دکتر یحیی‌آبادی پژوهشگر آب در ادیان دربارۀ آب در ادیان توحیدی سخنرانی کردند.

کشیش گریگوریس نرسسیانس با توجه بر متون کتاب مقدس و ارزش و جایگاه آب در آئینهای کلیسای ارتدکس رسولی ارمنی به موضوع منزلت و جایگاه آب در مسیحیت پرداخت.

متن سخنرانی به شرح ذیل ارائه می شود:
کلام باز آفریده آسمانها و زمین را،
لشکرهای آسمانی فسادناپذیر و خردمند را،
پیوست اضداد اربعه را،
آفرید جهان مریی را.
طبق فلسفه مسیحی، اجزای تشکیل دهنده زمین را آب و آتش و باد و خاک دانستند. آب را از مهمترین اجزاست، که بدون آن حیات غیر ممکن می باشد.
در کتاب مقدس می خوانیم.
در آغاز، هنگامی كه‌ خدا آسمانها و زمين‌ را آفريد، زمين‌، خالی و بی شكل‌ بود، و روح‌ خدا بروی سطح آبها حرکت می کرد و چون روح خدا سطح آبها را فرا گرفت، نشانه های زندگانی در آب آغاز گشت.
در جایی دیگر بیان می دارد. و هیچ علف صحرا هنوز نروئیده بود، زیرا خداوند باران بر زمین نبارانیده بود.
پس در نتیجه آب مایه حیات است و بدون آب در سطح زمین حیات معنی پیدا نمی کند.
در همان ابتدای کتاب مقدس، آب نماد جمیع امتها و کسانی است که از آب متولد می شوند. در بخشی از نیایشهای روزانه کلیسا می خوانیم:
بر آمد فرمان روز پنجم ،از کلمه تابناک پدر، جنبدگان و بالداران آسمان سر بر آوردند ز آب ، اما قرن پنجم، قوم اسرائیل غسل یافتند به ابر و آب دریا.
اما شاگردان مسیح، که از دریای تیبریه به آسمان خواند آنها را، از دریای دنیا بگذشتند و غسل یافتند در روح.
در بخشی از مراسم عشای ربانی یا قربان مقدس کشیش در خفا می خواند که، خداوند با روح القدسش همچون کبوتری با بالهای خود، فرزندانش را که از آب متولد شده اند را محافظت می کند.
آب در کتاب مقدس نشانه و نمایانگر پاکی است. آب دارای صفت شفابخشی است. در کتب انبیا می بینیم که آب جهت از بین بردن گناهان از طرف آنان استفاده شده و به عنوان ماده حیاتبخش شناخته می شود. با شستشو در آب نیز بیماران شفا می یاببند. آن را می توان در پاک شدن سردارنعمان در رود اردن از بیماری جذام مشاهده کرد. در انجیل به قول یوحنا نیز شاهد شفای بیماران در حوضچه سیلوحا و بیت حزدا می باشیم.
آب بطور یقین بعد از عمل غسل تعمید عیسی که بدست یحیی تعمید دهنده صورت گرفت، معنی و مفهوم دیگری یافته است.
در مراسم غسل تعمید مسیحی، فرد غسل تعمید گیرنده، توسط روحانی در آب سه بار غوطه ور می شود، و از آن خارج می گردد. در آب فرو رفتنش با عیسی مردنش و دفن شدن و از آب بیرون آمدنش رستاخیز می باشد که پس از آن تولد جدید می یابد.
عیسی مسیح در انجیل به قول یوحنا، باب سوم به نیقودیموس، معلم بزرگ شریعتی که به دیدنش آمده بود، می گوید. آکر کسی از روح و آب غسل تعمید نیابد، وارد ملکوت خدا نخواهد شد.
عیسی در انجیل به قول یوحنا باب هفتم آیه 38 و 39 می گوید: هر که به او ایمان اورد، از دل او آبهای روان جاری خواهد شد. عیسی آن را به روح القدس تشبیه کرد، که هنوز به مومنین داده نشده بود. در جایی دیگر مسیح می گوید: نزد من آئید و از من آب جاودانی را دریافت کنید.
پولس رسول نیز در رساله اول قرنتیان، باب دهم، آیات 2-5، آب را بعنوان عطیه خداوندی در صحرا می داند، که در صحرا از صخره با ضربه عصای موسی پیامبر جاری شد. پولس رسول در ادامه می گوید: پدران ما همه زیر ابر بودند و همان خوراک روحانی را خوردند و همه همان آب را که نماد مسیح بود، نوشیدند.
حتی مسیح و روح القدس با آب حیات مقایسه می شوند. مسیح به زن سامری ای می گوید: کسی که از آبی که من به او می دهم بنوشد، تا ابد تشنه نخواهد شد، بلکه آن آبی که به او می دهم در او چشمه آبی گردیده و به او حیات جاودانی خواهد داد.
امروز نیز اگر به خودمان بنگریم،خواهیم دید ، تقریبا در تمام نقاط بدن آب وجود دارد. به صورت کلی 75 درصد کل بدن را آب تشکیل داده و یک سوم باقیمانده آن را سلول‌ها احاطه کرده‌اند.
مغز جهت انجام فعل و انفعالات شیمیایی خود محتاج آب است.
عناصر تشکیل دهنده جهان آنقدر برای انسان حایز اهمیت اند،که خداوند تقدیس آنها را لازم و واجب دانسته.
در تفسیر کتاب مقدس اثر گریگور تاتوی می خوانیم، که عیسی مسیح به رود اردن آمد تا با غسل تعمید یافتن در آن آب را تقدیس نموده و خلقت تازه بخشد، در دل زمین نهاده شد، تا خاک را از اثرات لعنت گناه آزاد کند و عروج کرد تا هوا را تقدیس نماید و روح القدس، روح پاک خود را چون زبانه های آتش بر مومنین نازل کرد، تا آتش را پاک سازد.
امروز نیز ما شاهد اهمیت آب و تقدیس آن را در کلیسای ارتدکس مسیح می باشیم.
کودکان در آب تقدیس و تعمید می شوند، و آب تقدیس شده نماد روح القدس است. کسانی که غسل تعمید می یابند، به عنوان فرزندان روحانی خداوند شناخته می شوند.
در مراسم غسل تعمید نوزادان و کودکان، از مسیح می خواهیم، همانطور که در رود اردن حضور پیدا کرد، اینک نیز در آن آب حلول کند تا با حضورش آن را پاک و تقدیس نماید تا تمام کسانی را که در ان غسل می یایبد، گناه اولیه شان پاک شوه و خلقت تازه یابند.
در مراسم یادبود تولد و غسل تعمید مسیح، همچون غسل تعمید کودکان، آب با انجیل و کتاب مقدس تقدیس شده و با سه بار چکاندن روغن مقدس در آب، نزول روح القدس بر مسیح را تجربه می نمائیم. در این مراسم قطعاتی از کتاب مقدس که در مور طهارت است قرائت شده، سپس با آهنگی موزون موعظه خلیفه هوانس زورتسی خوانده می شود که طی آن از خداوند استغاسه می نماییم که روح القدس در آب حلول نموده و تمامی تعمید شدگان فرزندان روشنایی و حقیقت شوند و آنهاییکه از این آب می آشامند از بیماری های تن و روان و روح شفا یابند. سپس روحانی ارشد مراسم دعای بارسق(باسیلیوس) مقدس را بر آب می خواند و از خداوند تقاضا کرده و می گوید:
و حال خدایا ، این آب را تبرک ده و عناصر موذی و مواد مضر را از آن جدا ساز و بگذار آبی که مخلوقت بکار می برد پاک بماند و برای درمان و سلامت تن مفید واقع شود.
بعد از دعای مزبور، روحانی ارشد مراسم، از کبوتر نمادین روغن مقدس را در آب می چکاند و آب را تبرک می نماید و با خواندن زبوری حضور خداوند را بر آبها اعلام می نماید و در خاتمه صلیبی که به نماد عیسی مسیح در آب نهاده شده بود را از آب خارج می کند. بعد از ختم مراسم حاضرین آب تبرک شده را با خود به منزل می برند تا بیماران و دیگر اعضای خانواده از آن بیاشامند.
آب همچنین یکی از عناصر تقدیس شونده در مراسم تقدیس منازل مومنین است. روحاینون مسیح در ایام تولد و غسل تعمید مسیح و رستاخیزش که هر کدام چهل روز بدرازا می کشد، به خانه های مومنین رفته و آب ، نمک و نان را طی مراسمی تقدیس می نمایند، تا هر که از آنها استفاده می کند، از بیماریها شفا یابد، گناهانش پاک شود.
یکی از مراسمهای شخصی ای که در کتاب مراسمها برای مومنین در نظر گرفته شده است، مراسم آرامش صلیب است، که بر آب صورت می گیرد. حین آن روحانی از خداوند می خواهد که روح القدس و فیضهای روحانی را بر آب نازل کند، تا هر کس که از آن بخورد از بیماری هایش رهایی یابد و چشمه آب حیات در او بجوشد و بر هر نهالی بریزد آن را مطبوع و قابل استفاده برای مردمان بگرداند و هر دامی از آن بنوشد، بیماری از آن بدور باشد.
همانطور که ذکر شد، آب بیشترین درصد وجودمان را تشکیل می دهد و وقتی که در منزل بر روی اشخاص دعا خوانده می شود، هماهنگی مولکولی فراهم می شود.
ما می‌دانیم که زندگی انسان به طور مستقیم با کیفیت آب، هم در درون و هم در اطراف ما ارتباط دارد.
یک محقق ژاپنی با انتشار یافته های تحقیقات خود مدعی شد که مولکول های آب نسبت به مفاهیم انسانی تاثیرپذیرند.
نظریه این محقق ژاپنی مبتنی بر بررسی نمونه های فراوانی از کریستال های منجمد شده آب و مقایسه آن با یکدیگر است.
پروفسور »ماسارو ایموتو (Masaru Emoto) « که یافته های خود را با استفاده از حدود۱۰ هزار آزمایش جمع آوری کرده و در سه جلد کتاب ارایه کرده، معتقد است که مفاهیم متافیزیکی محیط برروی ترکیب مولکولی آب تاثیر می گذارد.
این دانشمند ژاپنی که فارغ التحصیل دانشگاه یوکوهاماست، دارای یک مؤسسه تحقیقاتی به نام SHM در ژاپن است که امور تحقیقاتی مربوط به کریستالیزه شدن آب را در آنجا انجام می دهد.

تاثیر برساختار ملکولی آب
بنا بر آنچه در کتاب »ایموتو« آمده است؛ ما به مدارک حقیقی دست یافته ایم که نشان می دهد، انرژی ارتعاشی بشر، افکار، نظرات، موسیقی، دعا و نیایش برساختار مولکولی آب اثر می گذارد.
آب، ماده ای بسیار سازگار است، شکل فیزیکی آب به آسانی با محیطی که در آن هست، انطباق پیدا می کند و نه تنها از نظر فیزیکی تغییر می کند، بلکه شکل مولکولی آن نیز تغییر می یابد. انرژی یا ارتعاشات محیط، شکل مولکولی آب را تغییر می دهد. از این جنبه، نه تنها آب توانایی آن را دارد که از حیث دیداری، محیط خود را منعکس کند، بلکه از حیث مولکولی هم در انعکاس محیط اطراف خود عمل می کند.
آقای ایموتو معتقد است که دعا بلافاصله برروی مولکول های آب اثر می گذارد. وی به این نتیجه رسیده است که دعا همه چیز را زیبا می کند و یکی از اینها آب است. ایشان بعد از انجام آزمایشهایی که بر روی آبهای دعا شده صورت داد، متوجه شد که ساختار مولکولی بهتری دارند. چنین آزمایشی نیز در کلیسای ارتدکس روس بر آب دعا شده صورت گرفد که همان نتیجه را بدنبال داشت. پس در حفظ و نگه داری این نعمت الهی کوشا باشیم.
خدایا، بدرگاهت نیایش می کنیم از برای اعتدال هوا،شیرینی باران و فراوانی میوه،
با تبرکی که بر آب می خوانیم، به این جهان هوای مطبوع و نباتات مفید عطا کن تا آنچه مورد احتیاج ماست فراوان باشد.
در این جهان چشمه های آب شیرین را زیاد و محصول نباتات و درختان را فراوان بگردان تا مخلوقاتت به فراوانی تغذیه شود.
آمین

روابط عمومی شورای خلیفه گری ارامنه تهران

 

تماس با ما

خیابان استاد نجات الهی، شماره 295
تهران 1598873311

No.295, Ostad Nejatollahi Ave.,
Tehran - IRAN

Tel: (+98-21) 88901634, 88901635,
88901636, 88897980, 88897981

Fax: (+98-21) 88892617

info@tehranprelacy.com


روابط عمومی شورای خلیفه گری:
pr@tehranprelacy.com