برگزاری سلسله نشست های تخصصی با موضوع گفتگوی بین ادیان و تأثیر آن برکاهش ایران‌هراسی‌

در راستای تقابل با پروژه ایران‌هراسی در منطقه و استفاده بهینه از امکانی که گفتگوهای بین ادیان می تواند فراهم کند، مرکز مطالعات راهبردی و روابط فرهنگی سازمان ارتباطات اسلامی، با برگزاری سلسله تشست های علمی-تخصصی درهمین راستا، نظر کارشناسان و فعالین این حوزه را جویا شده است.

در همین راستا چهارشنبه، 7 آذر ماه، دکتر کارن خانلری ، نماینده ارامنه تهران و شمال کشور، از سخنرانان دعوت شده در این نشست بود که در جهت ارائه راهکارهای عملیاتی برای برنامه ریزی و سیاستگذاری هدفمند در این عرصه سخنرانی کرد.