ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Մեր սիրելի համայնքի ուշադրութեան ենք յայտնում, որ նշանակւել է 2016 թւականի Հայոց Ցեղասպանութեան 101ամեակի ձեռնարկների ոգեկոչման յանձնախումբը, որն իր առաջին նիստում ընտրել է յանձնախմբի դիւանը ըստ հետեւեալի՝

 1. Պրն. ԺոզէՖ Մեհրաբեան՝ Ատենապետ
 2. Օրդ. Արփի Աբնուսեան՝ Ատենադպիր
 3. Օրդ. Ռուզան Մարգարեան՝ Նիւթականի Պատասխանատու
 4. Պրն. Շապին Աբրահամեան
 5. Պրն. Արամ Նովշադեան
 6. Պրն. Հարմիկ Սարգսեան
 7. Պրն. Արշակ Ադամեան
 8. Պրն. Ժիլբերթ Աղաջանեան
 9. Պրն. Ալէքս Կարապետեան
 10. Պրն. Արթին Բաբայեան
 11. Պրն. Արմոնդ Թահմասեան
 12. Պրն. Թադէ Խաչատրեան 

Թեմական Խորհրդի կապ՝ Պրն. Արմէն Սիմոն Խաչիկեան