Առօրեայ Աստւածաշնչեան ընթերցումներ

29 Յունւար,Չորեքշաբթի, Պահք

Ա Տիմոթէոսին 2։20-26, Աւետարան ըստ Յովհաննէսի 6։ 48-55

Ա Տիմոթէոսին

Մեծ տան մէջ միայն ոսկեայ եւ արծաթեայ անօթներ չեն լինում, այլ նաեւ փայտեայ եւ կաւէ: Պարզ է, որ առաջինները թանկարժէք են, իսկ միւսները՝ անարժէք: 21 Արդ, ով ինքն իրեն մաքրի նման մեղքերից, Տիրոջ համար կը դառնայ թանկարժէք մի անօթ՝ ամէն տեսակ բարի ծառայութիւն մատուցելու մաքուր եւ պատրաստ:

Փախի՛ր երիտասարդական ցանկութիւններից եւ հետամո՛ւտ եղիր արդարութեան, հաւատի, սիրոյ, խաղաղութեան ու սրբութեան, նրանց նման, որոնք մաքուր սրտով աղօթում են Աստծուն: Հրաժարւի՛ր յիմար եւ անօգուտ վէճերից՝ իմանալով, որ դրանցից կռիւներ են ծագում: 24 Աստծու ծառան չպէտք է կռւի, այլ պէտք է բոլորի հանդէպ հեզ լինի, կարող՝ Աւետարանը ուսուցանելու, ներողամիտ՝ քաղցրութեամբ խրատելու հակառակողներին, որովհետեւ Աստւած միշտ էլ առիթ է տալիս, որ նրանք յետ դառնան իրենց սխալից ու ճանաչեն ճշմարտութիւնը եւ զգաստանալով դուրս գան Սատանայի որոգայթներից, որոնց մէջ բռնւած կատարում են նրա կամքը:
Աւետարան ըստ Յովհաննէսի
Ես եմ կենաց հացը։ Ձեր հայրերը անապատում մանանան կերան, սակայն մեռան։ 50Այս է երկնքից իջած հացը, որպէսզի, ով որ սրանից ուտի, չմեռնի։ Ես եմ կենդանի հացը, որ երկնքից է իջած. թէ մէկն այս հացից ուտի, յաւիտենապէս կ՚ապրի. եւ այն հացը, որ ես կը տամ, իմ մարմինն է, որը ես կը տամ, որպէսզի աշխարհը կեանք ունենայ»։ Հրեաները իրար հետ բուռն կերպով վիճում էին եւ ասում. «Սա ինչպէ՞ս կարող է իր մարմինը մեզ տալ՝ ուտելու»։ Յիսուս նրանց ասաց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթէ չուտէք մարդու Որդու մարմինը եւ չըմպէք նրա արիւնը, ձեր մէջ կեանք չէք ունենայ։ Ով ուտում է իմ մարմինը եւ ըմպում իմ արիւնը, յաւիտենական կեանք ունի. եւ ես նրան վերջին օրը յարութիւն առնել պիտի տամ, 56քանի որ իմ մարմինը ճշմարիտ կերակուր է, եւ իմ արիւնը՝ ճշմարիտ ըմպելիք